Filters
sevenspikes.themes.pavilion.header.preferences
Szukaj

Promocja Namaste

REGULAMIN OFERTY NAMASTE
Aktualizacja na dzień: 03.03.2021

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z oferty cenowej „NAMASTE”, pozwalającej na uzyskanie rabatu o wartości 30% Zamówienia na pierwsze Zamówienie złożone przez danego Użytkownika poprzez Aplikację z poszanowaniem zasad obowiązujących w Regulaminie (dalej „Oferta”).

§ 2

Organizatorem Oferty jest Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89, numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 89 79 adres e-mail: wola@indiaexpress.pl (dalej „Organizator”).

§ 3

Niniejsza Oferta dotyczy złożenia zamówienia za pomocą aplikacji mobilnej Mandala Express w następujących restauracjach:

 • • Restauracja Mandala Bielany - ul. Daniłowskiego 47 w Warszawie,
 • • Restauracja Mandala Express - ul. Sienna 87 w Warszawie,
 • • Restauracja Mandala Mokotów - ul. Etiudy Rewolucyjnej 9 w Warszawie.

§ 4

Oferta obowiązuje od 01.04.2022 do 01.05.2022

§ 5

Warunki skorzystania z Oferty:

 1. Z Oferty skorzystać może wyłącznie nowy Użytkownik. Za nowego Użytkownika uważa się Użytkownika, który przy rejestracji Konta podaje inne dane osobowe niż dane osobowe, które kiedykolwiek wcześniej zostały użyte przy rejestracji Konta (za te same dane uważa się podanie takiego samego imienia i nazwiska lub takiego samego numeru telefonu lub takiego samego adresu e-mail).
 2. Warunkiem skorzystania z Oferty przez nowego Użytkownika jest złożenie przez niego po raz pierwszy Zamówienia za pomocą Aplikacji.
 3. Warunkiem skorzystania z Oferty jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który spełni warunki opisane w § 5 ust. 1 - 3 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu o wartości 30% Zamówienia na pierwsze Zamówienie złożone przez niego poprzez Aplikację.
 5. Każdy Użytkownik może skorzystać z Oferty maksymalnie 1 raz w okresie obowiązywania Oferty.
 6. Oferta nie podlega łączeniu z innymi ofertami promocyjnymi, które może stosować Organizator.

§ 6

 1. Regulamin Oferty udostępniany jest na stronie internetowej pod adresem www.mandalaexpress.pl i w Aplikacji Mandala Express.
 2. Organizator może zmienić Regulamin Oferty w każdym terminie, w szczególności może wydłużyć termin jej obowiązywania.
 3. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zostanie umieszczona w serwisach, o których mowa w ust. 1.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Strony Internetowej i Aplikacji.
Ładowanie